Tianjin Binhai Library in Tianjin, China (1080×1300)


Source: i.redd.it